• MAŠINE I OPREMA ZA PREDNAPREZANJE I ZAŠTITU KABLOVA

TTM Tension Technology mašine i oprema za radove na prednaprezanju

Mašine i oprema nose CE oznaku - proizvode se saglasno evropskim preporukama i standardima koji regulišu ovu oblast. Same mašine i njihovi delovi obeleženi su metalnim identifikacionim pločicama čime je obezbeđena sledljivost u kalibraciji, ekslpoataciji i održavanju. Sva električna kola obezbeđena su odgovarajućim zaštitama. Mašine kod kojih je bitan smer rotacije opremljene su preklopnikom za promenu smera što eliminiše potrebu za bilo kakvom ručnom intervencijom na strujnom kolu. Hidraulična kola su takođe obezbeđena sigurnosnim ventilima čime se eliminiše mogućnost prekoračenja dozvoljenog pritiska i eventualne greške u funkcionisanju regulacionih ventila.

Nosač kalema B1500


Užad za prednaprezanje se isporučuje u kalemovima čija je uobičajena težina 3 tone.
Nosač kalema olakšava razmotavanje i uvlačenje uzadi u zaštitne cevi. Najčešće se koristi u paru sa mašinom za uvlačenje užadi. Kontrukcija i težina samog nosača omogućavaju njegovu potpunu stabilnost bez potrebe dodatnog učvršćavanja za podlogu. Maksimalna nosivost nosača je 5 tona.

Hidraulične pumpe Tip TTM-A

Koriste se za pogon TTM presa za pojedinačnu užad.
Proizvode se u više modela koji se razlikuju po karakteristikama i predviđenoj upotrebi.
Sve mašine imaju tri operativna kola: za zatezanje, zaklinjavanje i vraćanje. Operativna kola imaju regulacione i sigurnosne ventile za zaštitu od prekoračenja dozvoljenog pritiska. Pogon TTM presa za utezanje se vrši preko dva izlazna hidraulična priključka.

Upravljanje radom pumpe vrši se pomoću upravljačke jedinice koja je povezana sa pumpom kablom dužine 10 metara. Operacije zatezanja, zaklinjavanja i vraćanja se iniciraju odgovarajućim tasterima. • Pumpa TTM 250-A
Koristi se za jednostavna utezanja u paru sa jednom presom tipa TTM250KN za pojedinačnu užad.
• Pumpa TTM 450-A
Koristi se za pogon do maksimalno 8 presa tipa TTM250KN za pojedinačnu užad. Njene dimenzije i karakteristike čine je idealnom za utezanje geotehničkih sidara.
• Pumpa TTM 550-A
Koristi se za zahtevna utezanja za pogon do maksimalno 12 presa tipa TTM250KN za pojedinačnu užad.

Hidraulične pumpe Tip TTM-E

Koriste se za pogon TTM presa za više užadi.
Proizvode se u više modela koji se razlikuju po karakteristikama i predviđenoj upotrebi.
Sve mašine imaju tri operativna kola: za zatezanje, zaklinjavanje i vraćanje. Operativna kola imaju regulacione i sigurnosne ventile za zaštitu od prekoračenja dozvoljenog pritiska. Pogon TTM presa za utezanje se vrši preko tri izlazna hidraulična priključka.

Upravljanje radom pumpe vrši se pomoću upravljačke jedinice koja je povezana sa pumpom kablom dužine 10 metara. Operacije zatezanja, zaklinjavanja i vraćanja se iniciraju odgovarajućim tasterima. Raspoloživi modeli pumpi su TTM 1000-E i TTM 2000-E. Izbor modela pumpe zavisi od prese koja se koristi za utezanje.

Hidraulični razdelnik DD-MF

Koristi se za povezivanje više hidrauličnih presa na jednu pumpu. Postoje modeli sa 4, 6 i 10 hidrauličkih priključaka sa istim izlaznim pritiskom. Gornji priključci su za povezivanje presa, a bočni za TTM pumpe. Napravljen je od galvanizovanog čelika. Konstrukcija razdelnika je takva da se lako rastavlja na sastvane delove što olakšava transport na gradilištu i skladištenje.
 

Prese za prednaprezanje pojedinačnih užadi-Tip TTM (Pištolji)

Koriste se za prednaprezanje monostrand i multistrand kotvi. Sve su opremljene sa crevima visokog pritiska dužine 4 metra i brzim spojnicama za povezivanje na hidrauličnu pumupu. Postoji više modela ovih presa zavisno od kapaciteta, hoda prese i vrste kotve koja se uteže (multi/mono strand). Prese kapaciteta 250 KN izrađuju se sa hodom prese 60, 100, 200 i 400 mm. Odgovarajući tipovi pres nose oznake TTM 250KN-60, TTM 250KN-100, TTM 250KN-200 i TTM 250KN-400. Prese kapaciteta 300 KN izrađuju se sa hodom prese od 100 i 200 mm. Odgovarajući tipovi prese nose oznake TTM 3000KN-100 i TTM 300KN-200.

Prese za prednaprezanje kablova -Tip M

Na raspolaganju je više modela ovih presa. Razlikuju po svojim karakterisikama, pre svega po kapacitetu. Saglasno tome nose i odgovarajuće oznake:
– M 1600KN max. 4 užeta,
– M 1800KN max. 7 užadi,
– M 3000KN od 9 do 12 užadi,
– M 3600K od 12 do 15 užadi,
– M4800KN max. 19 užadi i
– M6800KN od 22 do 27 užadi.
Opremljene su crevima visokog pritiska dužine 10 metara i brzim spojnicama za povezivanje na hidrauličnu pumpu. Metalni držač prese fiksiran je za dva kružna oslonca koji omogućavaju okretanje tela prese u odnosu na uzdužnu osu za 350° čime je značajno olakšano ubacivanje užadi u presu. Baždare se u paru sa odgovarajućom hidrauličnom pumpom na osnovu čega se izdaje sertifikat sa rokom važnosti od šest meseci.

Mašine za uvlačenje užadi u zaštitne cevi

Proizvode se u dva modela: Tip TM S4 - maksimalne brzina guranja 3 m/s, maksimalne dužine uvlačenja 150 m. Tip T61 - maksimalne brzina guranja 10 m/s, maksimalne dužine uvlačenja 250 m.

Pumpa za injektiranje sa mutilicom - Tip T

Proizvode se u dva modela: T400 i T500 koji se razlikuju u kapacitetu rezervoara, maksimalnom pritisku i kapacitetu injektiranja. Mašine su opremljene sa dva rezervoara, jedan za mešanje smese, drugi za izmešanu smesu. Upravljanje radom pumpe vrši se pomoću upravljačke jedinice koja je povezana sa pumpom kablom dužine 10 metara.