• HIDROIZOLACIJE RAVNIH KROVOVA - EPDM MEMBRANE

FIRESTONE RubberGard® EPDM Krovni Sistemi

Osnovna komponenta Firestone RubberGard® Krovnih Sistema je EPDM, jednoslojna hidroizolaciona membrana od sintetičke gume sačinjene od etilen propilen dien monomera pomešanog sa gasnom čađi, uljima, dodacima za očvršćavanje i stabilizaciju. Izvlači se u velikim panelima i vulkanizira. U proizvodnom programu su takođe i EPDM membrana armirana mrežom poliesterskih vlakana i EPDM membrana sa protivpožarnom obradom gornje površine. Prvi Firestone RubberGard® EPDM krov je izveden u Viskonsinu, USA, 1980. godine i još uvek je u funkciji. Od tada su Firestone RubberGard® EPDM membrane uspešno ugrađene na stotinama hiljada krovova širom sveta, od Aljaske do Arabijskog zaliva (preko 1.000 000 000 m2).

Osnovna svojstva i prednosti RubberGard® EPDM krovnih sistema

• BRZA I LAKA UGRADNJA Firestone RubberGard® EPDM membrana je dostupna u panelima do 15m širine i 61m dužine što kao rezultat daje izradu manjeg broja spojeva na terenu i kraće vreme potrebno za ugradnju. • IZUZETNA TRAJNOST I OTPORNOST NA ATMOSFERSKE UTICAJE Zahvaljujući svom sastavu, posebno EPDM polimerima i čađi, Firestone RubberGard® EPDM nudi neuporedivu otpornost na ozon, UV zračenje i naravno na starenje. • IZRAZITA FLEKSIBILNOST Firestone RubberGard® EPDM ostaje fleksibilna na temperaturama nižim od - 45°C i može da se izduži preko 300% prilagođavajući se pomeranjima objekta i temperaturnim promenama. • NISKA CENA U ODNOSU NA VEK TRAJANJA Firestone RubberGard® EPDM zahteva malo ili nikakvo održavanje. Ta karakteristika kombinovana sa prisutnom trajnošću i konkurentnom cenom ugradnje, rezultira vrlo niskom cenom u odnosu na vek trajanja. • POTPUNO NEŠKODLJIVA ZA ŽIVOTNU SREDINU Firestone RubberGard® EPDM je inertan materijal bez štetnih uticaja na životnu sredinu tokom proizvodnje i upotrebe.

Firestone RubberGard® EPDM - Sistemi ugradnje

SISTEM SA BALASTOM • Brza ugradnja
• Niska cena ugradnje
• Dobra otpornost na požar
SISTEM SA BALASTOM-INVERZNI • Upotreba velikih EPDM panela
• Mali broj spojeva
• Veliki izbor kompatibilnih podloga
SISTEM SA POTUPNIM LEPLJENJEM MEMBRANE • Primenjiv na bilo kom nagibu krova
• Prikladan za neobične konfiguracije krova
• Mala masa
• Visoka otpornost na uzgon vetra
• Estetski izgled
MEHANIČKI PRIČVRŠĆEN SISTEM - RMA • Bez bušenja membrane
• Estetski izgled
• Visoka otpornost na uzgon vetra
• Upotreba velikih EPDM panela
• Brza ugradnja
• Mali broj spojeva
• Sistem male težine
MEHANIČKI PRIČVRŠĆEN SISTEM - MAS • Može se koristiti na većim nagibima
• Primena kod neobičnih konfiguracija krova
• Upotreba velikih EPDM panela
• Brza ugradnja
• Mali broj spojeva
• Sistem male težine

Pomoćna sredstva za kompletnu ugradnju

Firestone je razvio kompletan asortiman pomoćnog materijala za RubberGard® EPDM membrane kako bi se zadovoljili zahtevi različitih načina primene i detalja ugradnje. Sve komponente potrebne za kompletnu ugradnju sistema su dostupne na jednom mestu a to je: Firestone Building Products. DETALJI Firestone FormFlash je samoočvrščavajući EPDM koji se koristi za obradu detalja kao πto su uglovi, prodori cevi i drugi prodori na krovovima. Ovaj proizvod se isporučuje u različitim širinama prilagođenim različitim namenama.
LEPKOVI, ZAPTIVKE, SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I PREMAZI Firestone Splice Adhesive je lepak na bazi butila za vezu EPDM-a i FormFlash-a, i koristi se za lepljenje na metalnim površinama.
Firestone Bonding Adhesive je kontakt lepak na bazi neoprena za lepljenje EPDM-a i FormFlash-a na drvo, metal, kamen i ostale (osim EPDM-a) prihvatljive površine.
Firestone Water Based Bonding Adhesive je kontakt lepak na bazi mešavine lateks/neopren predviđen za lepljenje EPDM-a na drvo, metal, kamen i druge (osim EPDM-a) prihvatljive povrπine.
Firestone Lap Sealant je EPDM smesa za zaptivanje i mehaničku zaštitu sečenih ivica i detalja gde je to specificirano od strane Firestone-a.
Firestone Waterblock Sealant je zaptivna masa na bazi butila koja se koristi za obezbeđivanje vodonepropusnosti nanošenjem pod pritiskom oko krovnih slivnika i iza završnih profila.
Firestone Pourable Sealer je dvokomponentna poliuretanska smesa za popunjavanje i zaptivanje malih prodora (instalacija, kablova i sl.).
Firestone Splice Wash je visoko isparljivi razređivač koji se koristi za čišćenje i pripremu EPDM membrane za nanošenje Splice Adheziva.
Firestone AcryliTop Coating je estetski akrilni premaz koji može da se nanosi preko EPDM membrane.
PRIČVRŠĆIVANJE Firestone Coiled Metal Batten Strip je 25 mm široka lajsna od čeličnog pocinkovanog lima izbušena na svakih 15 cm za fiksiranje EPDM membrane. Isporučuje se u rolnama i u lajsnama dužine 3,05 m.
Firestone Polymer Batten Strip je 25 mm πiroka polimer lajsna izbušena na svakih 10 cm za fiksiranje EPDM membrane. Isporučuje se u rolnama.
Firestone Termination Bar je profilisana aluminijumska lajsna za fiksiranje na holkerima i parapetima.
Firestone Fasteners (razni zavrtnji) koriste se za mehaničko pričvršćivanje lajsni, podloški, završnih lajsni i/ili termoizolacije.
Firestone Seam Plates su 57 mm široke podloške od čeličnog pocinkovanog lima, koriste se za pričvršćivanje Firestone Reinforced Perimetar Fastening traka (trake za fiksiranje EPDM membrane po obodu).
Firestone Insulation Plates su podloške predviđene za fiksiranje termoizolacije.

QuickSeam® proizvodi - Izuzetna tehnologija izrade spojeva

Spajanje velikih RubberGard® EPDM panela na terenu se vrši korišćenjem brzovezujućeg Firestone QuickSeam® Tape sistema (Prajmer, QuickPrime Plus i samolepljiva traka QuickSeam Splice Tape). Ova tehnologija izrade spojeva nudi značajno smanjenje njihovog broja, laka je za primenu i pokazuje izuzetne osobine u pogledu trajnosti. Od prve primene 1987. godine, milioni dužnih metara ove trake su uspešno ugrađeni na krovovima širom sveta.Firestone 3" (76 mm) QuickSeam Splice Tape je EPDM samolepljiva traka predviđena za spajanje EPDM panela. Potpuno očvršćava i obezbeđuje kompaktnu vezu unutar spoja. Za primenu u BIS sitemu na raspolaganju je traka širine 7" (180 mm).
Firestone QuickPrime® Plus je brzovezujući prajmer predviđen za čišćenje i pripremu EPDM membrane za ugradnju QuickSeam proizvoda. Nanosi se specijalnim alatom.
Firestone QuickSeam® RMA Strip je traka armiranog EPDM-a kombinovana sa dve QuickSeam Splice trake, koja se koristi u Firestone RMA sistemu.
Firestone QuickSeam® Batten Cover Strip je traka koja se koristi za pokrivanje, zaštitu i zaptivanje metalnih lajsni u MAS sistemu.
Firestone 9" (229 mm) i 12" (305 mm) QuickSeam® FormFlash je predviđen za opšivanje unutrašnjih i spoljašnjih uglova i raznih prodora na krovovima.
Firestone 5" QuickSeam® Flashing se koristi za opšivanje ravnih ivica krova i drugih detalja.
Firestone Universal QuickSeam® Pipe Flashing je univerzalni dodatak za obradu prodora kružnog preseka, sačinjen od EPDM-a.
Firestone QuickSeam® Reinforced Perimetar Fastening Strip se koristi za fiksiranje EPDM membrane po obodu, oko raznih postolja i sl.
Firestone QuickSeam® Walkway Pads su visokokvalitetni gumeni podmetači koji se koriste za zaštitu EPDM membrane na prohodnim delovima krova.

LEVER Inženjering - Sertifikovani ugrađivač i distributer

LEVER Inženjering je sertifikovani ugrađivač i distributer EPDM krovnih i hidroizolacionih sistema.