• PREDNAPREZANJE GRAĐEVINSKIH I GEOTEHNIČKIH KONSTRUKCIJA

TTM Tension Technology sertifikovani sistemi

LEVER INŽENJERING je ovlašćeni distributer materijala i izvođač radova na prednaprezanju građevinskih i geotehničkih konstrukcija po sistemu TTM Tension Technology. Italijanska kompanija TTM Tension Technology s.r.l. je deo grupe ORI MARTIN s.p.a koja se više od jednog veka bavi proizvodnjom specijalnih čelika i čelika visokog kvaliteta. TTM se, od osnivanja 2001. godine, specijalizovao za istraživanje, projektovanje i proizvodnju elemenata sistema za prednaprezanje i opreme za izvođenje radova.
Projektantima i izvođačima radova nudimo širok spektar sistema vezanih za prednaprezanje:
• betonskih konstrukcija mostova i vijadukata,
• betonskih ploča i industrijskih podova,
• geotehničkih sidara,
• kosih kablova (zatega) kod mostova.
TTM je razvio sopstvenu proizvodnju svih elemenata sistema i opreme za njihovu ugradnju: • kotvi,
• užadi,
• zaštitnih cevi za kablove,
• opreme za prednaprezanje,
• pomoćnih materijala i opreme za zaštitu kablova i kotvi od korozije.
Razvoj, projektovanje i proizvodnja elemenata počivaju na striktnim procedurama kontrole procesa i proizvoda definisanih sistemom kvaliteta ISO 9001-2008, evropskim standardima i preporukama. TTM je sertifikovao sisteme za prednaprezanje pojedinačnih užadi kotvama tipa E, ED i EX , kao i sisteme za prednaprezanje više užadi kotvama tipa M i D - Seritifkati ETA-09-0012 i ETA-09-0012 i odgovarajuće "CE" marke 0969-CPD-001/09-PT i 0969-CPD-002/09-PT. Kontrola kvaliteta proizvoda vrši se u laboratoriji opremljenoj najsavremenijim mernim uređajima za kontrolu geometrijskih i mehaničkih karakteristika proizvoda.
Proizvodnja prefabrikovanih geotehničkih sidara vrši saglasno EN 1537-2002 standardu u visoko automatizovanom pogonu sa četiri proizvodne linije dnevnog kapaciteta oko 80.000 metara kablova.
TTM takođe nudi uslugu proizvodnje prefabrikovanih kablova za betonske ploče i industrijske podove. Užad se seče na meru, uvlači u zaštitne cevi i po potrebi se sa jedne strane ugrađuje pasivna kotva. Ovako pripremljeni kablovi se transportuju na gradilište i ugrađuju.

REFERENTNI OBJEKTI U SRBIJI

• PETLJA HIPODROM
• PETLJA BATAJNICA
• SEVERNI PRISTUPNI PUTEVU MOSTU PREKO ADE - LOT2