• HIDROIZOLACIJE RAVNIH KROVOVA - TPO MEMBRANE

FIRESTONE UltraPly® TPO krovni sistemi

Firestone UltraPly TPO je dobar izbor kada se traži pokrivač svetlog tona, bez štetnog uticaja na čovekovu okolinu, koji objedinjuje estetiku i izrazitu otpornost na ultraviolentno zračenje i atmosferske uticaje, i koji obezbeđuje kvalitet spojeva membrana. UltraPly TPO je u osnovi termoplastični poliolefin, jedinjenje sentetičke gume i polipropilena. Ova fleksibilna membrana armirana mrežom poliesterskih vlakana, objedinjuje otpornost gume na atmosferske prilike sa mogućnoπšću ugradnje po toplom postupku karakterističnom za termoplastične materijale.

Osnovna svojstva i prednosti UltraPly® TPO krovnih sistema

• LAKA UGRADNJA Firestone UltraPly TPO se proizvodi u panelima širine do 3.05 m, što omogućava brzu i ekonomičnu ugradnju. To je laka membrana težine 1.14 kg/m2, koja može da se ugrađuje na više načina na krovovima malog nagiba, kako kod sanacija tako i na novim objektima. • VARENJE PREKLOPA TOPLIM VAZDUHOM Spojevi Firestone UltraPly TPO membrane, zavareni vrelim vazduhom, daju kao rezultat brzu i ekonomičnu ugradnju, uniformni kvalitet i jačinu. Zavarivanjem preklopa toplim vazduhom stvara se homogena veza stapanjem gornjeg i donjeg sloja u jedan. Takav proces izrade spojeva UltraPly TPO membrane omogućava ugradnju tokom cele godine pri različitim vremenskim uslovima. • IZUZETNA TRAJNOST I OTPORNOST NA ATMOSVERILIJE Firestone UltraPly TPO membrane ne sadrže plastifikatore i halogene usporivače plamena što rezultuje visokom otpornoπću na UV zračenje i ozon. Membrana takođe pokazuje izuzetnu otpornost na rast algi, gljiva i uobičajene hemijske supstance prisutne na krovovima. • IZRAZITA REFLEKSIJA Svetla boja površine Firestone UltraPly TPO membrane reflektuje sunčeve zrake pre nego što se apsorbuju i pretvore u toplotnu energiju, što donekle poboljšava energetsku efikasnost objekta. • BOJA Standardne boje Firestone UltraPly TPO membrane su bela i siva.

FIRESTONE UltraPly® TPO - Sistemi ugradnje

SISTEM SA BALASTOM U Firestone TPO sistemu sa balastom,TPO trake se slobodno polažu preko odgovarajuće podloge. Međusobno se preklapaju najmanje 100 mm i vare. Obrada oboda krova i prodora se vrši prema Firestone tehinčkim uputstvima. Tako postavljena, TPO membrana se opterećuje pranim rečnim šljunkom ili pločama, sa minimalnom specifičnom težinom od 50 kg/m2. Sistem sa balastom može da se primeni na bilo kom objektu koji može da prihvati dodatno opterećenje od balasta i gde nagib krova ne prelazi odnos 1:6.
SISTEM SA POTUPNIM LEPLJENJEM MEMBRANE U Firestone TPO lepljenom sistemu, TPO trake su potpuno zalepljene direktno na odgovarajuću podlogu kontakt lepkom. Susedni paneli se preklapaju najmanje 100 mm a preklopi se vare. Ivice krova i prodori obrađuju se u skladu sa Firestone tehničkim uputstvima za obradu detalja. Potpuno lepljeni sistem može biti primenjen na bilo kom objektu gde je podkonstrukcija kompatibilna sa sistemom za fiksiranje termoizolacije i ima dovoljnu otpornost na čupanje. Termoizolacija mora biti kompatibilna sa Firestone kontakt lepkom.
SISTEM SA MEHANIČKIM FIKSIRANJEM U Firestone TPO sistemu mehaničkog fiksiranja koriste se trake do 2.44 m širine. Širina trake koja se koristi i šema fiksiranja variraju u zavisnosti od zone uticaja vetra. Susedne trake se preklapaju najmanje 150 mm. Hidroizolacija se na preklopima pričvršćuje odgovarajućim podloškama i zavrtnjima udaljenim približno 50 mm od spoljne ivice trake. Susedne trake spajaju se u širini najmanje 100 mm. Spajanje se vrši po toplom postupku opremom koja je mora da bude u skladu sa Fireston tehničkim uputstvima. Ivice krova i prodori se takođe obrađuju u skladu sa Firestone tehničkim uputstvima za obradu detalja.

Kompletan asortiman pratećeg pribora

Firestone je razvio kompletnu liniju prateÊeg pribora za UltraPly TPO krovne sisteme kako bi zadovoljio zahteve različitih primena i detalja ugradnje. Time se investitorima i projektantima pruža pogodnost da na jednom mestu pribave sve komponente potrebne za ugradnju kompletnog Firestone TPO krovnog sistema. PREFABRIKOVANI ELEMENTI ZA DETALJE - Firestone UltraPly TPO unutrašnji/spoljašnji ugao od nearmirane termoplastične poliolefin membrane za opšivanje uglova i prodora kvadratnog preseka. - Firestone UltraPly TPO prefabrikovani muf od nearmirane termoplastične poliolefin membrane za opšivanje prodora kružnog preseka. - Firestone UltraPly TPO štitnik od nearmirane termoplastične poliolefin membrane za ojačanje T spoja-preklopa koji se sučeljavaju. - Firestone UltraPly TPO opšivka od nearmirane termoplastične poliolefin membrane za upotrebu u slučaju kada nije pogodno koristiti prefabrikovani muf. LEPKOVI I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE - Firestone UltraPly TPO Bonding Adhesive je kontakt lepak na bazi rastvarača za lepljenje TPO membrane na drvo, metal, opeku i druge odgovarajuće podloge. - Firestone Clear Splice Wash je sredstvo za čišćenje zaprljane TPO membrane. ZAPTIVNE MASE Firestone UltraPly TPO Cut Edge Sealant je polimerna zaptivna masa za zaπtitu sečenih ivica Firestone UltraPly TPO membrane. Firestone Pourable Sealant je dvokomponentna poliuretanska masa za popunjavanje i zaptivanje malih prodora. Firestone WaterBlock Sealant je zaptivna masa na bazi butila koja se, ugrađena pod pritiskom, koristi za vodonepropusno zaptivanje npr. manžetne slivnika ili iza završnog profila. Firestone General Purpose Sealant je visokokvalitetni univerzalni zaptivač u beloj boji za zaštitu sečenih ivica Firestone UltraPly TPO membrane i vodonepropusno zaptivanje. ZAVRTNJI, PODLOŠKE I DRUGO Firestone Fasteners (razni) zavrtnji za mehaničko pričvršćivanje HD podloški, završnih lajsni i/ili termoizolacionih tabli za podlogu. Firestone HD Seam Plates su 60 mm široke podloške od čeličnog pocinkovanog lima, za pričvršćivanje UltraPly TPO membrane. Firestone Termination Bar je profil od ekstrudiranog aluminijuma za fiksiranje i izradu završetka izolacije na zidovima i parapetima. Firestone TPO Eco Walkway Pads su pešačke staze za zaštitu TPO membrana na prohodnim delovima krova. Sačinjene su od recikliranog EPDM-a i TPO-a. Firestone TPO Coated Metal je čelični pocinkovani lim za opšivke, fabrički presvučen nearmiranom TPO membranom.

Zaštita životne sredine

Kompanija Firestone Building Products svoje poslovanje obavlja uz potpunu odgovornost prema zaštiti životne sredine. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, koji je u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001, ugrađen je u sve proizvodne kapacitete kompanije. Navedeni sertifikat je svedočanstvo svesti kompanije o značaju očuvanja kvaliteta čovekove okoline. Ekološka membrana Firestone UltraPly TPO membrana reflektuje toplotne zrake i poboljšava energetsku efikasnost objekta. Sastav membrane, bez hlora, halogenih supstanci i plastifikatora, zajedno sa načinom izrade spojeva, varenjem toplim vazduhom, takođe doprinosi zaštiti životne sredine. TPO membrane takođe mogu lako da se recikliraju. Navedene osobine čine Firestone UltraPly TPO membranu ekološkim materijalom. Zeleni krov Usled stalno rastuće brige za okolinu, zeleni krovovi postaju uobičajeni deo naπeg okruženja. Firestone UltraPly TPO je uspešno prošao FLL test otpornosti na proboj korenja kod zelenih krovova. To je idealna membrana za kombinaciju sa sistemima ekstenzivnih zelenih krovova koji koriste laku i jednostavnu za održavanje sedum vegetaciju. Zeleni krovni sistemi imaju brojne ekološke prednosti: • Smanjenje efekta staklene bašte u urbanim sredinama
Zeleni krovovi sprečavaju refleksiju toplote u okruženje. Pored toga, isparenja biljaka na krovu hlade atmosferu u njihovoj okolini.
• Smanjenje troškova energije
Zeleni krovovi poboljšavaju izolaciona svojstva sprečavajući gubitak toplote zimi i zagrevanje unutrašnjeg prostora leti.
• Nova staništa za biljke i životinje
Na zelenim krovovima stvaraju se nova staništa za lokalni biljni i životinjski svet.
• Efikasno upravljanje tokovima kišnice za vreme pljuskova i nepogoda
Zeleni krovovi su odličan resurs za kontrolu tokova kišnice jer je zadržavaju i ubrzavaju njeno isparavanje.
• Poboljšanje kvaliteta vazduha
Zeleni krovovi pomažu pročišćavanje vazduha filtriranjem prašine i prljavštine i pretvaranjem ugljendioksida u kiseonik.
• Smanjenje štetnog uticaja buke
Zeleni krovovi služe kao odlični zvučni izolatori redukujući nivo buke koji dospeva u unutrašnjost objekta.

LEVER Inženjering - Sertifikovani ugrađivač i distributer

LEVER Inženjering je sertifikovani ugrađivač i distributer TPO krovnih i hidroizolacionih sistema.