LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD

Beograd, Ustanička 64/XVII tel: 011/3089-354, 3089-374, 3089-460, 3089-478 fax: 3089-779 e-mail: office@lever.rs

Ljubiša Popović, DIREKTOR

Josip Usanović, Zamenik direktora

Marijana Vukmirović, Tehnički sekretar - administrator

Dijana Mičev, Pomoćnik direktora

Nataša Stepanović, Tehnički direktor

Slađana Tolj, Konsultant za primenu i prodaju

Nada Vukić, Šef nabavke

Dušanka Pavlović, Koordinator oprative

Krsto Medigović, Šef gradilišta

Dušan Popović, Šef gradilišta

Branko Nikolić, Šef gradilišta

LEVER INŽENJERING DOO BUDVA

Budva, Perazića do 28 tel: +381 11/3089-354, 3089-374, 3089-460, 3089-478 fax: +381 11 3089-779 e-mail: office.budva@lever.rs

Josip Usanović, Izvršni direktor

Ljubiša Popović, Zamenik direktora

MAPA LOKACIJE