LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD

Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 63 tel: 011/3089-354, 3089-374 fax: 3089-779 e-mail: office@lever.rs

Ljubiša Popović, Direktor

Marko Knežević, Izvršni direktor

e-mail: m.knezevic@lever.rs

Josip Usanović, Zamenik direktora

Nataša Stepanović, Rukovodilac za tehnička pitanja

Dijana Mičev, Rukovodilac projektovanja i razvoja

Slađana Tolj, Rukovodilac pripreme i prodaje

Dušan Popović, Rukovodilac građevinske operative

Krsto Medigović, Odgovorni izvođač radova

Nada Vukić, Rukovodilac nabavke

Darko Georgievski, Saradnik za opšte i finansijske poslove

LEVER INŽENJERING DOO BUDVA

Budva, Perazića do 28 tel: +381 11/3089-354, 3089-374 e-mail: office@lever.rs

Ljubiša Popović, Izvršni direktor